Villkor & GDPR

Köpevillkor
Följande villkor gäller för Hagbergs Trafikskola KB:s försäljning i Sverige

Beställning av tjänst eller vara.
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida, via telefon eller på trafikskolan. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig via e-post.

Priser 
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. Eventuell fraktkostnad tillkommer se under information om leverans och fraktkostnad.

Betalning
Betalning görs i samband med beställningen och med Swish alt. kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard) alternativt med Swish. Vi samarbetar med DIBS Payment Services och Billecta Inkasso. 

Leverans och fraktkostnad 
Du får dina varor inom 2-5 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 79 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad. 

Paket som inte hämtas ut 
Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort eller Swish som du använde vid köpet. 

Ångerrätt/retur (gäller endast distansavtal)

  1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.
  2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i slutet av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.
  3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Hagbergs Trafikskola Drottninggatan 8, 37230 Ronneby. Vid retur/återköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan. 
  4. Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
  5. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.
  6. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på str.se. Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet.

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

Avbeställning 
Förutsatt att beställning av vara inte skickats, har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskolan. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning med mera. Du finner denna praxis på www.str.se.

Behandling av personuppgifter
När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på trafikskolan kommer Hagbergs Trafikskola KB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du på https://hagbergs.com/villkor/ till GDPR information på hemsidan 

Reklamation 
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

Tvist 
Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.


GDPR – Dataskyddsförordningen

Detta gäller som kund hos oss.
Hagbergs Trafikskola KB skyddar din integritet
Vi på Hagbergs Trafikskola värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Hagbergs Trafikskola dina personuppgifter
Hagbergs Trafikskola behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.
Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.
Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina genomförda utbildningar så som AM-utbildning, Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen samt dina kommande prov på Trafikverket.

Rätt att begära registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Hagbergs Trafikskola behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad samt en kopia på godkänd ID-handling och skickas per post till:
”Registerutdrag”
Hagbergs Trafikskola KB
Drottninggatan 8
372 30 Ronneby

Org. Nr: 916428-2973

Tele: 0457-14838
E-post: info@hagbergs.com
Hemsida: hagbergs.com

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.